แจกฟรี GPT สำหรับเขียน Bullets ส่ง Amazon Merch

Amazon Merch เรียน

🚀 CashCow AmazonMerch GPT ตัวนี้ทำขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ขายบน Amazon Merch 🛍️ ซึ่งสิ่งที่ GPT ตัวนี้ทำได้มี 3 อย่างด้วยกัน:

  1. ✍️ เขียน Bullets ที่ถูกต้องตามกฎของ Amazon Merch
  2. 📝 เขียน Description ที่ถูกต้องตามกฎของ Amazon Merch
  3. 🔍 ตรวจ Trademark ของ IC025 และ IC016 โดยไม่ต้องเข้า USPTO

👩‍💻 ขั้นตอนการใช้งาน CashCow Amazon Merch GPT:

  1. 🖊️ แบบง่ายสุดคือเขียน title ของสินค้าลงไป และรับ Bullets, Description จาก GPT
  2. 🚀 กด Let’s start แล้วตอบคำถามเกี่ยวกับ ลูกค้า, ข้อความในงานออกแบบ, สไตล์งานออกแบบ และ คีย์เวิร์ดที่ต้องการให้มี
  3. 🕵️‍♂️ การตรวจ trademark สามารถพิมพ์ถามตรง ๆ ได้เลยว่าจะตรวจคำไหน

เข้าใช้งานที่นี่ >> CashCow AmazonMerch GPT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *