Category Archives: TeachersPayTeachers

ชุดคำสั่งใบงานสำหรับ TPT

เป็นชุดคำสั่งเท่านั้นนะครับ เหมาะกับคนที่ทำงาน TPT อยู่แล้ว ชุดคำสั่งพลิกแพลงได้ตามที่เราจะใช้ หรือมีชุดคำสั่งสำเร็จ . ประกอบไปด้วยหลายวิชา เลข เรื่องสั้น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และหลายระดับชั้น . ใครที่เคยขอให้ [...]