ใครหนอมาซื้อ Clipart ของเราที่ Etsy?

สำหรับตลาด clipart บน Etsy นั้น มีความหลากหลายมาก และอาจจะเรียกว่าหลายหลายพิเศษก็ได้ (เนื่องจากผู้ขายกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน)

แต่วันนี้จะมาพูดถึงคำถามพื้นฐานของคนขาย clipart ที่สงสัยว่าตลาด Clipart บน Etsy ลูกค้าเป็นใครบ้าง

เพราะหลายคนใช้ DALL-E เจนภาพไปหลายตลาดแล้ว นิชที่มีก็กว้างมาก …ตั้งแต่คีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์ใหญ่ไม่เจาะจง ไปถึงคีย์ที่เจาะจงมาก ๆ

สำหรับคลิปอาร์ทนั้น พื้นฐานจะอยู่ที่การใช้งานทั้งเชิง Personal Use และ Commercial Use ซึ่งถ้าให้เงื่อนไขการใช้งานค่อนข้างเป็นกันเอง การให้ Commercial Use สำหรับงานขายของเรา จะทำให้โอกาสการขายเพิ่มขึ้นมาก

และนี่เป็น 80 ตัวอย่างลูกค้าที่มาซื้อ Clipart ของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *