เปิดร้านเสร็จแล้ว ตั้งค่าหลังร้าน ( ส่วนที่เป็นข้อความ)