1-Year Mastery Pass (แบบผ่อนชำระ)

Original price was: ฿18,698.00.Current price is: ฿15,698.00.

Mastery Pass เรียนทุกอย่างใน 1 ปี (ผ่อนชำระได้)

*ผ่อนชำระะ 0% ได้ 3-10 เดือน*

(คอร์สและอีบุคทุกเล่มและสัมมนา Etsy Exclusive 2+3+4+5+6789)

 • เข้าเรียนได้ทั้งบนเว็บและกลุ่มเฟส >> ทุกอย่างใน 1 ปี
 • ทุกคอร์สปัจจุบัน
 • ทุกคอร์สอนาคตใน 1 ปี
 • ทุกอีบุคปัจจุบันและอนาคตใน 1 ปี
 • สัมมนารอบวีดีโอปัจจุบันและอนาคตใน 1 ปี
 • ## เข้าเรียนได้ทุกอย่างใน 1 ปี ##

รวม

 • Etsy Exclusive 2-3-4-5-6 ไปเรื่อย ๆ  (รอบวีดีโอ)
 • ทุกคอร์สและทุกอีบุคในปัจจุบันและอนาคต
 • Creative Research (3,999 บาท)
 • In My Etsy Merch (1,999 บาท)
 • ชุดคำสั่งแบบฝึกหัดการศึกษา
 • อีบุคสายวาดและอีบุคระบายสี (สินค้าของคุณครูแฮปปี้)
1-Year Mastery Pass (แบบผ่อนชำระ)

Original price was: ฿18,698.00.Current price is: ฿15,698.00.