Buy Me a Coffee

  (5 customer reviews)

  ฿399.00

  💡 “Buy Me a Coffee”

  – สนับสนุนการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสุดของอาจารย์อัน!

  ถ้าพบว่าคอร์สที่เรียนไปคุ้มเกินราคา คุ้มค่าและมีประโยชน์ เลี้ยงกาแฟาอาจารย์ซักแก้วก็ได้ครับ ^^ ☕👩‍🏫👨‍🏫📚 #BuyMeACoffee #SupportCreators

  สมมนาคุณ

   • สำหรับคนเลี้ยง 2 แก้ว (798 บาท) ผมมีสมมนาคุณเป็น GPT ที่วาดทีเดียวได้ 8 รูป
   • สำหรับคนเลี้ยง 3 แก้ว (1,197 บาท) ผมมีสมมนาคุณเป็น 1. GPT ที่วาดทีเดียวได้ 30 รูป…2. แบบ 30 รูป พร้อมจบด้วย สรุป Prompt และล่าสุด GPT Alphabet จบ 26 ตัวอักษรใน 3-4 ชุดคำสั่ง

  สรุปความสามารถน้อน GPT ทั้ง 5 ตัว

  1. CashCow 30 Images-GPT 📸🖼️ความสามารถน้อนคือ วางชุดคำสั่งที่ต้องการทีเดียว 30 ชุดคำสั่ง… พอติดเออเร่อ>กด refresh browser>สั่ง Keep Going > ทำซ้ำจนจบ 🔄🔁
  2. CashCow 30 Images-GPT with Code 📸💻ความสามารถน้อนเหมือนตัวบน, แต่จบด้วยชุดคำสั่งที่วาดรูป เผื่อคนต้องการเก็บชุดคำสั่งไว้ ไม่ต้องมากดเก็บที่ละรูป 🎨👨‍🎨
  3. CashCow Alphabet The Great 🌟🅰️🅱️ความสามารถน้อนตัวนี้สุด “The Great” สมชื่อ คือบอกไปเลยว่าจะวาดตัวอักษรแนวไหน, แล้วกำกับว่า A-Z และ 0-9 น้อนจะวาดให้ครบเซต…วาดจบไม่ชอบตัวไหนค่อสั่งวาดใหม่ทีละตัว 🖌️🔠
  4. CashCow Variation GPT 🎨🤹‍♂️ตัวนี้น้อนไม่ธรรมดา, สั่ง Collection ได้สบาย ๆ โดยบอกไปว่า อยากจะวาดอะไร, และใส่รายการไปเลยว่าอะไรบ้าง เช่น รายการสิ่งของ หรือรายการท่าทาง…หรือถ้าไม่ใส่ น้อนจะคิดให้เองหมด 🤖💭
  5. CashCow Autopilot coloring ตัวนี้คล้าย Variation GPT แต่เน้นงานระบายสีสำหรับเด็ก🎨 สั่งเป็นชุดและคิดให้เองด้วยเลย 🤖💭
  นับเป็นเซตเลี้ยงกาแฟ 3 แก้วที่นักเรียนได้ไป 10 นาที กลับมาบอกว่ามันสุดยอดมากกกกก ☕🎉👏

  ขอบคุณทุกคนที่เลี้ยงกาแฟครับ 🙏☕ จัดส่งให้ครบทุกคนแล้ว, ตกหล่นทักบอกได้ครับ 📣💌

   

  Buy Me a Coffee

  ฿399.00