CashCow Open Sesame

฿699.00

Chrome Extension สำหรับเปิดตัวเลขผลการค้นหา Etsy ที่เกิน 1,000+ results

ด้วยเหตุผลบางอย่าง Etsy ได้ทำการปกปิดตัวเลขการค้นหาจริงแล้ว

และการที่เราไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงได้นั้น ทำให้การ Research ยากขึ้น…..ไม่ต่างกับการหลับตา แล้วเดินงมหาทางออกในเขาวงกต

CashCow Open Sesame เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาที่แท้จริงปรากฎออกมา เพื่อให้การทำงานบน Etsy นั้นง่ายขึ้น

ข้อควรรู้สำหรับคนที่ต้องการสั่ง Pre-Order

  • Extension นี้เป็นแบบถาวร ซื้อขาด
  • หลังสั่งซื้อ จำเป็นต้องแจ้งอีเมลและพาสทาง google form เพื่อนำ Extension เข้าไปติดตั้งให้กับแอคเคาท์
  • ผู้ซื้อจึงมีความจำเป็นต้องสร้าง Gmail ใหม่และแจ้งพาสหลังการสั่งซื้อ
  • Extension นี้ทยอยจัดส่งตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ตามลำดับ

เนื่องจากการเพิ่ม Extension เข้าแอคเคาท์ ผมยังเป็นคน Manual เองทั้งหมด อาจจะมีความจำเป็นปิดรับโดยไม่แจ้งล่วงหน้านะครับ

ข้อควรรู้เพิ่มเติม Extension นี้แถมฟรีใน

  • Etsy Exclusive 2-3
  • Mastery Pass + Mastery Pass Infinity
  • 1-Year All Access