KDP100

฿999.00

เรียนทำสมุดขายบนอเมซอน KDP ในแบบ กระชับ ครบถ้วน

  • การเปิดแอคเคาท์ Amazon KDP
  • เปิดแอคเคาท์ Payoneer
  • ตั้งค่าภาษี 5%.
  • อะไรคือสินค้าสมุดบนอเมซอน เมื่อสมุดไม่ใช่แค่สมุดไว้ใช้งาน
  • กฎระเบียบ
  • การผลิตไส้ในสมุดและปก
  • การวางขาย
  • การวิเคราะห์นิช
  • การวาง Keyword
  • อัพเดท 2023: ChatGPT