Mini eBook ชุดคำสั่ง Cookbook + ChatGPT

รวมชุดคำสั่งและขั้นตอนสำหรับสร้างหนังสือสูตรอาหารโดยใช้ ChatGPT 

  • รูปแบบการทำงาน
  • ไม่เสียรายเดือน ChatGPT
  • ต้นทุนการทำงานต่ำ
  • คอมไม่แรงก็ทำงานได้
  • จบงานส่งขาย Kobo, Amazon

สำหรับนักเรียนคอร์ส Cookbook+ChatGPT เท่านั้น