Tag Archives: กรอกภาษี kdp

Amazon Tax Interview

กรอกภาษีสำหรับ KDPก่อนจะลงสมุดขายบน Amazon KDP ได้ จะต้องทำการกรอกภาษีให้เรียบร้อย โดยการกรอกภาษีตามรูป จะทำให้ภาษีลดลงจาก 30% เหลือ 5%เท่านี้การกรอก KDP ก็เสร็จเรียบร้อย พร้อมให้เราลงสมุดขายแล้วครับ [...]