การตรวจ Trademark: Amazon Merch

trademark Amazon Merch

การขายสินค้าผ่าน Amazon Merch on Demand เป็นวิธีที่น่าสนใจในการทำธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากคุณสามารถออกแบบและขายเสื้อผ้าและสินค้าพิมพ์สกรีนที่คุณสร้างขึ้นเองได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ (Trademark) ไม่ควรถูกละเลย เพื่อที่คุณจะสามารถเฝ้าระวังและปกป้องธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสม ในบทความนี้เราจะสำรวจเรื่องการตรวจสอบ Trademark และเหตุผลที่ทำให้มันเป็นสิ่งที่คุณควรใส่ใจอย่างมากเมื่อคุณกำลังทำธุรกิจ Amazon Merch on Demand และเห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

ความหมายของ Trademark

Trademark หมายถึง สิทธิบัตรการค้าหรือการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นการลงทะเบียนสิทธิบัตรที่ให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ถือสิทธิ์

การละเมิด Trademark

การละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิบัตรการค้าหรือการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ถือสิทธิ์ ซึ่งอาจรวมถึงการลอกเลียนแบบหรือการใช้งานเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร

การละเมิด Trademark บน Amazon Merch

ข้อความที่ติด Trademark นั้นไม่สามารถปรากฎบน Brand, title, bullets และ description

Brand: ชื่อยี่ห้อหรือ Brand ของไม่สามารถมี Trademark ของผู้อื่น

Title: หัวข้อหรือชื่อสินค้าควรเป็นธรรมชาติและไม่ละเมิด Trademark ที่อาจเป็นชื่อสินค้าหรือคำแทนยี่ห้อ หรือคำที่ติด Trademark

Bullets: ระวังไม่ให้มีข้อความที่ละเมิด Trademark ในส่วนของ bullets ที่อธิบายสินค้า

Description: คำอธิบายสินค้าหรือบริการควรไม่มีข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ละเมิด Trademark ของคนอื่น

สรุป 4 ขั้นตอนการตรวจ Trademark

เว็บไซท์ตรวจ Trademark ของอเมริกา
เว็บไซท์ตรวจ Trademark ของยุโรป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *